Με την απόφαση 159/29.07.2020 και μετά από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών, το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε την ίδρυση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία “Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Αττικής”.

Είναι ένα σημαντικό εργαλείο που θα αποκτήσει η Περιφέρεια Αττικής, υποστήριξης και υλοποίησης της:

✓ Οριζόντιας διασύνδεσης του αγροδιατροφικού τομέα της Αττικής με την εστίαση, τον τουρισμό και τον πολιτισμό

✓ Προώθησης και προβολής των αγροδιατροφικών προϊόντων της Ελλάδας μέσω των συνεργειών που θα αναπτυχθούν με τις άλλες Περιφέρειες.

Νομική βάση: N. 4384/2016, Άρθρο 35